Technické požadavky kapely:

K našemu vystoupení potřebujeme:

  • prostor pro účinkování 3,5x2m nebo větší
  • el. přípojku s jističem 16A
  • 1x stůl na aparaturu (běžný rozměr)
  • umožnění přístupu na místo konání nejméně 1 hodinu před vystoupením
  • šatnu nebo prostor na převlečení a případné uložení věcí
  • v případě venkovního vystoupení je nutno předem domluvit detaily jako je zastřešení apod.